• Vietnam
  • English
Khuyến mãi đặt phòng
Khuyến mãi đặt phòng
Khuyến mãi đặt phòng
Khuyến mãi đặt phòng
Khuyến mãi đặt phòng

Thông tin liên hệ

THÙY DƯƠNG 3 HOTEL

Địa chỉ: 92-94 Ba Trieu street,  Hoi An, Vietnam

Điện thoại: (+84) 235 3916565 - 3916566

Fax: (+84) 235 3916567

Email: resa@thuyduonghotel-hoian.com - sales@thuyduonghotel-hoian.com

Website: www.thuyduonghotel-hoian.com